För att driva verklig förändring såg vi behovet av att de som är utsatta i kommersiell sexuell exploatering, de som specifikt behandlar/ger stöd till dessa personer och de som bedriver påverkansarbete i frågan, tillsammans utformar och genomför kampanjen. 

De olika perspektiven företräds i denna kampanj av #intedinhora som representerar personer som är eller varit utsatta i kommersiell sexuell exploatering, Ellencentret som är en specialiserad stöd- och behandlingsverksamhet samt Child10 som samlar, utvecklar och sprider effektiva lösningar för att bekämpa människohandel av barn.

Tillsammans har vi gjort två kartläggningar som båda visade stora brister i samhällets stöd- och hjälpinsatser. Resultaten från kartläggningarna har vi samlat i rapporten Ingen hörde ropen på hjälp. Rapporten visar tydligt att de utsattas verklighet inte får fortsätta se ut så här — vi kräver därför att beslutsfattare avger följande nyårslöfte: Jag lovar att göra mitt yttersta för att det ska finnas ett fungerande och lättillgängligt stöd och skydd åt de som blir utsatta i prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller annan kommersiell sexuell exploatering.

Här behövs DU. Sprid kampanjen, läs rapporten och skicka den vidare till någon du tycker behöver läsa den — kanske en politiker i din kommun? Var med och sätt press på våra makthavare så att Emma 17 år, Kim 14 år och alla andra som utsätts får det stöd och den hjälp de behöver!

Syftet med kampanjen är att sprida kunskap till allmänheten om den enorma utsatthet som personer, framförallt barn och unga, som utsätts i prostitution, människohandel för sexuella ändamål och annan kommersiell sexuell exploatering lever under, och vilka skadeverkningar denna utsatthet får på såväl ett individplan som på samhällsnivå. Vi vill synliggöra barnperspektivet samt sprida kunskap och sätta krav på hur stöd, vård och skydd måste prioriteras och förbättras. Vi kräver gemensamt att regering, andra instanser och makthavare som kan skapa den förändring som behövs tar frågan på allvar — vi kan inte vänta med att agera.